Fotoğrafta Görsel Estetik ve Fotoğraf Nedir

www.fotopanorama360.comGünümüzde elektronik teknolojisini en etkin ve yetkin olanaklarını sadece profesyoneller değil amatör ev kullanıcılarının da rahatça kullanabildiği bir çağda yaşıyoruz.

Video kamera, dijital fotoğraf makinaları ve hatta 3G teknolojiye sahip telefonlarla, teknoloji yaşamımızda etkin bir rol oynuyor. Görüntü teknolojileri artık görsel olarak mağazalarda, vitrinlerde, tren ve otobüs garlarında, alış veriş merkezlerinde ve hatta cebimizde, yani kısaca her yerde bizimle beraber.

www.fotopanorama360.com

Fotoğrafta Görsel Estetik

www.fotopanorama360.comKimi durumlarda üretilmiş olan görsellerin hedefi halindeyken, kimi durumlarda ise görüntüyü hem üreten hem de dağıtan bizzat bizler oluyoruz . Bunun için elimizde bulunan farklı görüntü teknolojilerini kullanırken ve oluşturacağımız görsel ve görüntülerin kime, hangi amaçla, neyi  ifade edeceği ve de  ne söyleyeceğini tasarlarken, temel düzeyde de olsa görsel estetik bilgisine ihtiyaç duyacağımız kesindir.

Onun için estetik kavramının ne anlam ifade ettiği ve hatta felsefi boyutunu da sanat felsefesi bakış açısıyla incelemek ve araştırmak zorundayız. Daha sonraki aşamada, sanat ve teknoloji  ilişkisinin farklı boyutları, görüntü kavramının felsefedeki yeri, gerçeğin temsili ünitesi ve bu bilgilerin görsel algı sürecindeki karşılıklarını tanımlayabilmemiz gerekir. Diğer bir olgu ise görsel estetik öğe olarak Renk, Işık, Yüzey, Kompozisyon ve görüntü boyutu ile beraber  zaman boyutu kavramlarını da yine ayrı ayrı incelemek zorundayız.

www.fotopanorama360.com

Tahtakale /İstanbul (Ara Güler)

Ara Güler in bir anısı ‘’ Ne adamlar var… Bana devamlı sorup duruyorlar . Sen hangi marka fotoğraf makinası kullanırsın diye?.. Fotoğraf nedir, Fotoğraf acaba sadece Makineyle mi çekilir!.. Şimdi şu an en gelişmiş daktilo bende olsa, acaba en büyük yazar ben mi olurum!.. Yani roman sadece daktilo ile mi yazılır?.. Fotoğraf her önüne geleni çekmek değil onu yaşamaktır. Üstat yine bir söyleşisinde bir çobanın resmini çekmek için onunla oturmalıyım, birlikte yemek yemeliyim , onu tanımalıyım hatta geceyi çadırında beraber geçirdikten sonra ancak fotoğrafını çekebilirim der.  Onun için de durup dururken Ara Güler olunmuyor.

www.fotopanorama360.com

Fotoğrafta Görsel Estetik

www.fotopanorama360.com

Fotoğrafta Görsel Estetik

www.fotopanorama360.comGörseli Resmetmek: Doğaya baktığımızda doğal süreçler sonucu ortaya çıkan bir çok nesne görürüz örümcek ağları, arı petekleri, ağaçların şekil ve yüzeyleri, sarkıtlar, kuruyan çamurun oluşturduğu doku vb. gibi nesneleri saymanın yanında bu nesnelerin hepsi anlamlı ve güzeldir. Peki bunları sanat eseri olarak kabullenebilir miyiz, tabi ki hayır. Bir nesneyi sanat eseri olarak doğal nesnelerden ayıran en önemli farkı yaratıcı insan etkinliği ve olgusu sonucu ortaya çıkmış olmasıdır. Yaratıcı insanın, sanat eseri ortaya çıkarması sanatçı kişiliği, beceri, bilgi birikimi ile birlikte nesnenin ve eserin üretim sürecidir. Fotoğraf sanatı, fotoğraf makinası, karanlık oda veya bilgisayar kullanılarak yapılır yani burada sanat, teknoloji ilişkisiyle karşılaşılır. Bu konu görsel sanatların her alanı için geçerli veya ilgilidir. Bu gün gelinen noktada teknoloji, sanat eserinin üretilmesi hem de sergilenme sürecinde belirleyici role sahiptir.

www.fotopanorama360.com

Fotoğrafta Görsel Estetik

www.fotopanorama360.com

Sibiryada 4000 Yıllık Kaya Resimleri

www.fotopanorama360.comResmetmek tarih boyunca çeşitli şekillerde olmuştur çizerek, boyayarak, kazıyarak vs. Bir ağacı tuvaline resmeden sanatçı, gözleriyle gördüğü ağacı kendi yorumuyla tuval ine aktarır. Ağacın fiziksel gerçekliği ile tuval deki çoğu zaman aynı ölçüt ve özelliklerde değildir. Fotoğrafı Makine ile resmetme tekniğinde, fiziksel gerçeklilik olduğu gibi korunur ve nesnenin o anı resmedilir. Fotoğrafçılıkta resmetme tekniği, tarihsel sürece bakıldığında yeni bir ortamdır ve resmedilecek konuya optik yoluyla bakmak yani optik bakış diye yeni bir görsel durum ortaya çıkarmıştır, durum böyle olunca elimizdeki teknolojik cihazı da tanımamız gerekmiştir. Başka bir deyişle her yeni ortam gibi fotoğrafında kendine özgü resmetme teknolojisi gelişmiştir veya söz konusudur.

www.fotopanorama360.com

Fotoğrafta Görsel Estetik

www.fotopanorama360.comOptik Bakış:

>Görüş Açısı… İnsan gözünün çevresini net olarak görebildiği açı. Bu sınırları kesin olarak belirlenmemiş açıdır.

>Bakış Açısı… Kullanılan Objektifin bir konuyu gördüğü açı. Objektifin odak uzaklığı değerlerine göre sınırları kesin olarak belli olan bir açıdır.

>Görüntü… Üç boyutlu nesnelerin, ışığı kullanarak, yüzey üzerinde elde edilen iki boyutlu şeklidir.

Karma ve Çoklu ortam… Birden çok görsel işitsel ortamın kullanıldığı WEB, Bilgisayar, Dijital çekim araçları veya geleneksel, daha önceki dönem araçları ile oluşturulan ortam, diğer yönüyle izleyenle etkileşimli ortam.

www.fotopanorama360.com

Fotoğrafta Görsel Estetik

Sonuçta.. tarih boyu resimle bütünleşen insan eli, bulunduğumuz üretim süreci içinde resmin sanatsal yükümlülüklerinden kurtuldu; bu yükümlülük yalnızca fotoğraf için objektife bakan göz tarafından üstlenildi. Gözün algılaması, elin çizmesinden çok daha az zaman ve beceri istediğinden, objektiften sadece bakıp çekmek değil de sanatsal değeri olan görseli yakalayabilmesi ön plana çıktı. Fotoğraf günümüzde vazgeçilmez görsel anlatım aracı olup, sanatsal olarak ta sadece gerçek olanı resmeden ve kopyalayan bir olgu olmanın ötesine geçmelidir.

Fotoğraf Bir Sanattır… Hoşçakalın

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın