Posts tagged ‘diyafram ayarı’

Diyafram ve Diyafram ayarı Nedir 

Diyafram ayarı ‘nın değeri F sayısıyla belirtilir. Diyafram ın ayarı yalnızca pozlama sürecini değil, netlik alan derinliğini de etkiler. Objektif in odaklandığı obje veya noktanın hem önü hem de arkasında keskin netliğin oluştuğu bölgeye netlik derinlik bölgesi denir. Bu oluşan bölgenin derinliği objektifimizin diyafram ayarı ve türüne bağlıdır.   Örnek olarak, geniş açılı olan objektif ‘lerin cömertçe netlik […]

Diyafram Enstantane ISO ayarları Nedir 

Fotoğrafçılığın dayandığı üç ana Temel Diyafram, Enstantane, ISO ayarlarını veya değerlerini anlamaya dayanır. Bu üç olguyu ve aralarındaki ilişkiyi iyi bilmemiz fotoğrafçılıkla ilgili çoğu yaratıcılık değerlerini kullanabiliyor duruma gelmemizdir. Bu üç önemli terimin birbirleriyle olan ilişkilerini basit bir şekilde anlatırsak yani Diyafram, Enstantane, ISO   Bir pencere düşünün bu Fotoğraf makinanızın objektifi olsun. Panjurları Diyafram,  Perdeleri […]