Posts tagged ‘ISO nedir’

Diyafram Enstantane ISO ayarları Nedir 

Fotoğrafçılığın dayandığı üç ana Temel Diyafram, Enstantane, ISO ayarlarını veya değerlerini anlamaya dayanır. Bu üç olguyu ve aralarındaki ilişkiyi iyi bilmemiz fotoğrafçılıkla ilgili çoğu yaratıcılık değerlerini kullanabiliyor duruma gelmemizdir. Bu üç önemli terimin birbirleriyle olan ilişkilerini basit bir şekilde anlatırsak yani Diyafram, Enstantane, ISO   Bir pencere düşünün bu Fotoğraf makinanızın objektifi olsun. Panjurları Diyafram,  Perdeleri […]